Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3544
Title: Стан імунної системи при коморбідності ожиріння та гіпертонічної хвороби
Other Titles: Состояние имунной системы при коморбидности ожирения и гипертонической болезни
Authors: Пасієшвілі, Людмила Михайлівна
Бровко, Тетяна Павлівна
Пасиешвили, Людмила Михайловна
Бровко, Татьяна Павловна
Keywords: гіпертонічна хвороба
ожиріння
імунна система
гипертоническая болезнь
ожирение
иммунная система
Issue Date: 2013
Citation: Пасієшвілі Л. М. Стан імунної системи при коморбідності ожиріння та гіпертонічної хвороби / Л. М. Пасієшвілі, Т. П. Бровко // Медичні перспективи. – 2013. – Т. 18, № 2, ч. 1. – С. 46–49.
Abstract: У роботі показано, що перебіг гіпертонічної хвороби супроводжується змінами в показниках імунної системи: підвищується рівень прозапальних цитокінів ІЛ-1, ФНП-альфа та ІЛ-6 на тлі збільшення вмісту С-реактивного білка, суми показників системи комплементу і циркулюючих імунних комплексів. Приєднання до гіпертонічної хвороби ожиріння значно посилює зміни в зазначених показниках, що розглядається в якості чинника, що сприяє прогресуванню патологічного процесу і формуванню ускладнень. В работе показано, что течение гипертонической болезни сопровождается изменениями в показателях иммунной системы: повышается уровень провоспалительных цитокинов ИЛ-1, ФНО-альфа и ИЛ-6 на фоне увеличения содержания С-реактивного белка, суммы показателей системы комплемента и циркулирующих иммунных комплексов. Присоединение к гипертонической болезни ожирения значительно усугубляет изменения в указанных показателях, что рассматривается в качестве фактора, способствующего прогрессированию патологического процесса и формирования осложнений.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3544
ISSN: 2307-0404
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хворобItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.