Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12465
Title: Концепт острова в англійському художньому мисленні першої половини ХХ ст.
Authors: Лозенко, Вікторія Василівна
Keywords: англійська література першої половини ХХ ст.
концепт острова
хронотоп
міфологема
символ
художня парадигма
Issue Date: 2015
Citation: Лозенко В. В. Концепт острова в англійському художньому мисленні першої половини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.04 — Література зарубіжних країн / В. В. Лозенко ; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 23 с.
Abstract: У дисертації вперше здійснений комплексний літературознавчий аналіз концепту острова в англійській літературі першої половини ХХ ст. ─ на матеріалі творів «Містер Блетсуорсі на острові Ремполі» Г. Веллса, «До маяка» В. Вулф, «Острів фарисеїв» Джона Ґолсуорсі, «Фрейя Семи Островів», «Перемога» Дж. Конрада, «Місяць і шеляг» В. С. Моема, «Простак з Несподіваних островів» Б. Шоу. Досліджено форми індивідуальної інтерпретації концепту острова в поетиці творів представників різних художніх парадигм ─ реалізму, неоромантизму, модернізму, у яких концепт набуває нові ідеї. У концепті острова виявлені такі компоненти, як специфічний хронотоп, особливий тип героя, символ човна, міфологема Білої богині, мотив подорожі, обряд ініціації. Ці структурні складові мають позитивні конотації в реалістичних і модерністських творах, навіть якщо уявлення про райський острів виявляється хибним, ─ ідилічна природа, активні герої, човен як місце набуття нових властивостей; жінки, які втілюють Білу богиню, зображені як повністю сформовані особистості. Ці ж компоненти позбавлені позитивного спектру у неоромантичній прозі ─ природа охарактеризована лексемами з негативним відтінком, герої пасивні, жінки, які уособлюють Білу богиню, не здатні подолати самотність головного героя. У роботі вивчено генезис і еволюція концепту острова в художніх творах англійської літератури, починаючи від кельтської міфології і до першої половини ХХ ст.; виділено спільні риси концепту острова в поетиці досліджених творів; проаналізовано специфіку компонентів концепту острова в різних художніх парадигмах.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12465
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра латинської мови та медичної термінологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.