Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9995
Title: Спосіб очистки ультрадисперсних алмазів
Authors: Козуб, Павло Анатолійович
Черніков, Ігор Олександрович
Козуб, Світлана Миколаївна
Keywords: ультрадисперсні алмази
Issue Date: Jun-2015
Citation: Пат. 99893 Україна, МПК С01В 31/06. Спосіб очистки ультрадисперсних алмазів / П. А. Козуб, І. О. Черніков, С. М. Козуб ; патентовласник Козуб Павло Анатолійович. – № u 2015 00842 ; заявл. 02.02.2015 ; опубл. 25.06.2015, Бюл. № 12. – 5 с.
Abstract: Спосіб очистки ультрадисперсних алмазів здійснюють розплавом NaNO3 та NaOH у співвідношенні від 3:1 до 1:3. При цьому кількість алмазографітової шихти в реакційні суміші становить 5-15 %, а температура підтримується в інтервалі 220-300 °C.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9995
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра медичної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пат. 99893.pdf154,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.