DSpace About DSpace Software DSpace
 

Repository KhNMU >
Наукова бібліотека >
Матеріали науково-практичних заходів НБ ХНМУ >
Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2015 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9678

Название: Університетська бібліотека як лабораторія творчості та креативу (до 95-річчя Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету)
Авторы: Киричок, Ірина Василівна
Киричок, Ирина Васильевна
Ключевые слова: університетські бібліотеки
Харківський національний медичний університет
інформаційний простір
кадри
Наукова бібліотека ХНМУ
лабораторія творчості та креативу
Issue Date: 5-Oct-2015
Библиографическое описание: Киричок І. В. Університетська бібліотека як лабораторія творчості та креативу (до 95-річчя Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету) / І. В. Киричок // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 3-9.
Аннотация: В роботі зазначено про зміну ролі і статусу університетської бібліотеки, зумовлену трансформацією системи освіти, необхідністю безперервної освіти та саморозвитку особистості, що перетворює її у важливий суб'єкт освіти. Реалії сьогодення вимагають від бібліотеки постійного пошуку нових моделей бібліотечного розвитку, модернізації традиційних заходів, винаходу нових форм роботи з користувачем, ресурсами, інформацією, впровадження оригінальних ідей у практику роботи. Університетська бібліотека стає «лабораторією творчості та креативу», охоплюючи різноманітні напрями діяльності – від інноваційних технологій до мистецьких робіт. В работе говорится об изменении роли и статуса университетской библиотеки, обусловленном трансформацией системы образования, необходимостью непрерывного образования и саморазвития личности, что превращает ее в важный субъект образования. Реалии сегодняшнего дня требуют от библиотеки постоянного поиска новых моделей библиотечного развития, модернизации традиционных мероприятий, изобретения новых форм работы с пользователем, ресурсами, информацией, внедрения оригинальных идей в практику работы. Университетская библиотека становится «лабораторией творчества и креатива», охватывая разнообразные направления деятельности – от инновационных технологий до художественных работ. In the article says about the changing role and status of the University Library, due to the transformation of the education system, the need for continuing education and self-development, which makes it an important subject of education. Today's realities require that library is a constant search for new models of library development, modernization of traditional events, the invention of new forms of work with users, resources, information, introduction of original ideas in practice. University Library becomes a "laboratory of creativity", encompassing a variety of activities – from innovative technology to artistic works.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9678
Appears in Collections:Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2015
Статті, тези, доповіді. Наукова бібліотека

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Киричок.pdfСтаття504,34 kBAdobe PDFView/Open
Лабораторія.pdfПрезентація2,41 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback