Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9664
Title: Сучасна вузівська бібліотека: окремі практики і перспективи розвитку
Authors: Пасмор, Надія Петрівна
Щабельник, Вікторія Вікторівна
Keywords: бібліотеки університетів
бібліотечні практики
інформаційні ресурси
репозитарії
електронні колекції
електронні ресурси
Issue Date: 5-Oct-2015
Citation: Пасмор Н. П. Сучасна вузівська бібліотека: окремі практики і перспективи розвитку / Н. П. Пасмор, В. В. Щабельник // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 134-138.
Abstract: Розглянуто сучасні бібліотечні практики на прикладі досвіду Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, наведено головні напрями розвитку університетських бібліотек при формуванні фондів, створенні електронних колекцій, забезпеченні доступності до науково-освітньої інформації відповідно до вимог сучасного суспільства. Рассмотрены современные библиотечные практики на примере опыта Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, приведены главные направления развития университетских библиотек при формировании фондов, создании электронных коллекций, обеспечении доступности научно-образовательной информации в соответствии с требованиями современного общества. Reviwed modern library practices on the experience of the Yaroslav Mudryi National Law University, presented the main directions of development of university libraries in the formation of funds, the creation of electronic collections, ensuring the availability of scientific and educational information in accordance with the requirements of modern society.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9664
Appears in Collections:Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пасмор_Щабельник.pdf427,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.