Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9437
Title: Роль резистина и фактора некроза опухоли - альфа в развитии инсулинорезистентности у больных гипертонической болезнью на фоне сахарного диабета 2 типа.
Authors: Немцова, Валерия Даниловна
Златкина, Вера Владиславовна
Шапошникова, Юлия Николаевна
Keywords: резистин
фактора некроза опухоли –альфа
гипертоническая болезнь
инсулинорезистентность
Issue Date: 2015
Citation: Немцова В. Д. Роль резистина и фактора некроза опухоли – альфа в развитии инсулинорезистентности у больных гипертонической болезнью на фоне сахарного диабета 2 типа / В. Д. Немцова, В. В. Златкина, Ю. Н. Шапошникова // Щорічні терапевтичні читання : від досліджень до реалій клінічної практики XXI століття : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, Харків, 23–24 квітня 2015 р. / Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, ДУ «Національний інститут Терапії імені Л. Т. Малої НАМН», Харківський національний медичний університет [та ін.]. – Харків, 2015. – С. 208.
Abstract: Выявленная ассоциация повышенной продукции TNF-α и резистина у больных инсулинорезистентностью, СД2Т и гипертензией при отсутствии такой ассоциации у лиц контрольной группы позволяет предположить, что резистентность к инсулину может играть определенную роль в развитии у этих больных гипертензии.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9437
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Немцова, Златкина, Шапошникова.pdf230,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.