Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9341
Title: Эффективность комбинированной терапии у пациентов с неалкогольным стеатогепатитом на фоне сахарного диабета 2 типа
Authors: Бобро, Лилия Николаевна
Keywords: неалкогольный стеатогепатит
сахарный диабет 2 типа
Issue Date: 26-May-2015
Publisher: Харківський національний медичний університет
Citation: Бобро Л. Н. Эффективность комбинированной терапии у пациентов с неалкогольным стеатогепатитом на фоне сахарного диабета 2 типа / Л. Н. Бобро // Університетська клініка: цукровий діабет з позицій поліпрофільного підходу : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до 210-річчя Харківського національного медичного університету, Харків, 26 травня 2015 р. / ХНМУ. – Харків, 2015. – C. 22-24.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9341
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бобро_УК_2015.pdf281,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.