Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9337
Title: Хронічний гастрит у пацієнтів з остеоартрозом: взаємозв'язок між чинниками вірулентності Helicobacter pylori та морфологічними змінами у шлунку
Authors: Пасієшвілі, Людмила Михайлівна
Зак, Максим Юрійович
Keywords: хронічний гастрит
остеоартроз
вірулентність Helicobacter рylori
Issue Date: 2015
Citation: Зак М. Ю. Хронічний гастрит у пацієнтів з остеоартрозом: взаємозв'язок між чинниками вірулентності Helicobacter pylori та морфологічними змінами у шлунку / М. Ю. Зак, Л. М. Пасієшвілі // Сучасна гастроентерологія. – № 1 (81). – 2015. – C. 13-17.
Abstract: Мета — виявити взаємозв’язок між вірулентними властивостями Helicobacter рylori та морфологічними змінами у слизовій оболонці (СО) шлунка при хронічному гастриті (ХГ) у пацієнтів з остеоартрозом (ОА). Матеріали та методи. Обстежено 106 пацієнтів із ХГ, асоційованим з Н. рylori у поєднанні з ОА. Вірулентність Н. рylori виявляли за допомогою діагностичної системи Western Blot. Визначали специфічні IgG до білкових антигенів Н. рylori з різною молекулярною масою — антигену CagA, VacА і уреазоасоційованих протеїнів Н, А, Е. Результати. Формування атрофії СО шлунка у пацієнтів з ОА асоціюється з високовірулентними CagА+- та VacА+-штамами Н. рylori. Так, при ІІІ — IV стадії атрофії CagА+-антиген траплявся в 2,8 разу частіше (х2 = 9,74; р = 0,012), ніж при І — ІІ стадії, а VacА+-штами Н. рylori при І — ІІ стадії атрофії — в 1,3 разу частіше, ніж при ІІІ — IV стадії. Висновки. Визначення за допомогою Western Blot аналізу анти-СagА IgG у хворих на ХГ у поєднанні з ОА можна розглядати як додатковий маркер підвищеного гостроканцерогенного ризику.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9337
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПасиешвилиЛМ_ЗакМЮ_ОА+ХГ_Gastro2015.pdf162,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.