Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9330
Title: Сироватковий рівень VEGF як маркер ангіогенезу у хворих на рак легені
Other Titles: Blood serum VEGF content as the marker of angiogenesis in patients with lung cancer
Сывороточный уровень VEGF как маркер ангиогенеза у больных раком легкого
Authors: Карвасарська, Віра Василівна
Гребіник, Лідія Володимирівна
Білозор, Наталія Володимирівна
Басилайшвілі,Станіслав Юрійович
Бакай, Тетяна Станіславівна
Мітряєва, Наталія Андріївна
Старенький, Віктор Петрович
Старіков, Володимир Іванович
Keywords: радіотерапія
ендотелій судин
ангіогенез
недрібноклітинний рак легені
Issue Date: 2015
Citation: Сироватковий рівень VEGF як маркер ангіогенезу у хворих на рак легені / В. В. Карвасарська, Л. В. Гребіник, Н. В. Білозор, С. Ю. Басилайшілі, Т. С. Бакай, Н. А. Мітряєва, В. П. Старенький, В. І. Старіков // Український радіологічний журнал. – 2015. – Т. XXIII, вип. 1. – С. 47–50.
Abstract: Мета роботи. З'ясувати можливий зв'язок між вмістом маркера ангіогенезу VEGF у сироватці крові хворих на недрібноклітинний рак легені (НДРЛ) і головними клініко-морфологічними характеристиками захворювання. Матеріали і методи. Обстежено 37 хворих на НДРЛ віком 40-72 роки, що перебували на лікуванні в ДУ «Інститут медичної радіології їм. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» і Харківському обласному клінічному онкоцентрі. У групу контролю ввійшли 14 практично здорових людей. Проведено загальне клінічне, морфологічне і рентгенологічне обстеження всіх пацієнтів. Вміст сироваткового VEGF у сироватці крові визначали методом імуноферментного аналізу з використанням стандартних наборів «Вектор-Бест» (Росія) до і після лікування. Результати. Рівень вмісту сироваткового VEGF був підвищеним у 75,6 % хворих на НДРЛ до лікування. Встановлено зв'язок між експресією сироваткового VEGF і такими клініко-морфологічними характеристиками, як стадія захворювання, ступінь злоякісності процесу і ураженням лімфовузлів. Не виявлено вірогідної різниці між вмістом VEGF та гістологічним варіантом раку легені, локалізацією пухлини, віком ті статтю патентів з НДРЛ. Висновки. Отримані дані демонструють певну залежність між підвищеним сироватковим VEGF та ступенем злоякісності пухлини, а також розповсюдженістю процесу.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9330
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра онкологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.