Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8418
Title: Вплив артеріальної гіпертензії та менопаузи на метаболічні показники у жінок
Authors: Питецька, Наталя Іванівна
Keywords: артеріальна гіпертензія
жінки
менопауза
Issue Date: 2014
Citation: Питецька Н. І. Вплив артеріальної гіпертензії та менопаузи на метаболічні показники у жінок / Н. І. Питецька // Наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних захворювань внутрішній органів : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 6 листопада 2014 р. / за ред. Г. Д. Фадєєнко [та ін.]. − Харків, 2014. – С. 294.
Abstract: Мета: визначення особливостей метаболічних показників у жінок, в залежності від наявності артеріальної гіпертензії (АГ) та менопаузи. Матеріали і методи. В дослідження включено 220 жінок з АГ віком від 30 до 79 років (основна група) та 30 практично здорових жінок від 30 до 59 років (контрольна група), яких було розподілено на 2 групи: 1-шу групу склали жінки основної і контрольної групи, що перебували у періоді перименопаузи (n=73 і n=22 відповідно), 2-гу – пацієнтки основної і контрольної групи у постменопаузальному періоді (n=147 і n=8 відповідно). Визначали базальний рівень глюкози в сироватці крові натще та після перорального глюкозо-толерантного тесту (ПГТТ) біохімічним методом, рівень інсуліну – радіоімунним методом, інсулінорезистентність (індекс HOMA), загальний холестерин (ЗХС), рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ХСЛПВЩ), тригліцеридів (ТГ) – уніфікованими методами, розраховували рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХСЛПНЩ) та коефіцієнт атерогенності (КА). Результати. Концентрація глюкози натщесерце (ммоль/л) у жінок 1 групи з підвищеним та нормальним рівнем артеріального тиску (АТ) склала 5,17±0,13 і 4,88±0,15 відповідно; глюкози після ПТТГ (ммоль/л) – 6,10±0,21†і 5,3±0,19 відповідно, р˂0,05; нсуліну натщесерце (мкОд/мл) – 8,19±0,59 і 6,05±1,27 відповідно; індекс НОМА (умов.од) – 1,89±0,16 і 1,31±0,36 відповідно; ЗХС (ммоль/л) – 4,99±0,11 і 4,85±0,15 відповідно; ТГ (ммоль/л) – 1,15±0,07 і 0,89±0,12 відповідно; ХСЛПВЩ (ммоль/л) – 1,23±0,05 і 1,42±0,11 відповідно; ХСЛПНП (ммоль/л) – 3,54±0,1 і 3,27±0,25 відповідно; КА (умов.од.) 3,78±0,23 і 2,65±0,41 відповідно, р˂0,05. Рівень глюкози натщесерце (ммоль/л) у хворих на АГ і здорових жінок 2 групи становив 5,14±0,10 і 5,11±0,41 відповідно; глюкози після ПТТГ (ммоль/л) – 6,30±0,15 і 6,2±0,71 відповідно; інсуліну натщесерце (мкОд/мл) – 9,16±0,42 і 9,05±1,1 відповідно; індекс НОМА (умов.од.) – 2,09±0,10 і 2,03±0,31 відповідно; ЗХС (ммоль/л) – 5,1±0,08 і 4,91±0,26 відповідно; ТГ (ммоль/л) – 1,22±0,04 і 0,95±0,07 відповідно, р˂0,05; ХСЛПВЩ (ммоль/л) – 1,16±0,04 і 1,28±0,15 відповідно; ХСЛПНП (ммоль/л) – 3,70±0,13 і 3,38±0,23 відповідно5; КА (умов.од.) – 3,95±0,21і 3,50±0,38 відповідно. Висновки. Встановлено тенденцію до погіршення показників вуглеводного обміну у жінок з настанням менопаузи незалежно від рівня артеріального тиску та асоціацію між менопаузою і атерогенною направленістю ліпідного обміну, більш значущою у жінок, хворих на артеріальну гіпертензію порівняно з особами з нормальним рівнем артеріального тиску.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8418
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПитецькаНІ-Харків.docx16,77 kBMicrosoft Word XMLView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.