Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8242
Title: Тривалий вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на вміст імуноглобулінів та цитокінів у сироватці крові щурів
Authors: Маракушин, Дмитро Ігорович
Keywords: оксиэтилированные нонилфенолы
иммуноглобулины
цитокины
иммунная система
Issue Date: 2014
Publisher: Проблеми екології та медицини
Citation: Маракушин Д. І. Тривалий вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на вміст імуноглобулінів та цитокінів у сироватці крові щурів / Д. І. Маракушин // Проблеми екології та медицини. - 2014. - Т. 17, № 5-6. – С. 38-41.
Abstract: Изучено влияние оксиэтилированных нонилфенолов и их производных на содержание иммуноглобулинов и цитокинов в сыворотке крови крыс в условиях подострого эксперимента. Исследуемые детергенты в дозах 1/10 и 1/100 ДЛ50 приводят к супрессии антителообразования в организме крыс, снижению в сыворотке крови уровня иммуноглобулинов А, М и G и снижению секреции ИЛ-1β, 2, 4, 6, 8, 10 и ФНО-α. Эти изменения могут служить дополнительными прогностическими тестами, которые характеризуют неблагоприятное влияние оксиэтилированных нонилфенолов и их производных на организм теплокровных животных.
Description: 1. ОЕНФ та їх похідні за умов тривалої дії у дозах 1/10 і 1/100 ДЛ50 призводять до супресії антитілоутворення в організмі щурів, що підтверджується зниженням в сироватці крові рівня імуноглобулінів А, М і G. Доза 1/1000 ДЛ50 виявляється недіючою на вміст імуноглобулінів. 2. ОЕНФ та їх похідні у разі тривалого перорального впливу у діючій дозі 1/100 ДЛ50 викликають суттєві порушення у системі цитокінів – медіаторів контролю процесів проліферації, диференціювання, апоптозу та функціональної активності клітинних елементів у гомеостатичних системах організму, що підтверджується зниженням у сироватці крові щурів секреції ІЛ-1β, 2, 4, 6, 8, 10 та ФНП-α. 3. Зміни з боку імуноглобулінів та цитокінів можуть слугувати додатковими прогностичними тестами, що характеризують несприятливий вплив ОЕНФ та їх похідних у дозах 1/10 і 1/100 ДЛ50 на організм теплокровних тварин.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8242
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Проблеми екології та медицини.pdf349,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.