Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8227
Title: Особливості самоконтроля в спілкуванні у осіб з різним типом функціональної асиметрії
Authors: Самохвалов, В.Г.
Булиніна, О.Д.
Бурбига, В.А.
Васильева, О.В.
Шенгер, С.В.
Keywords: самоконтроль
функциональна асиметрія
Снайдер
Issue Date: 2014
Publisher: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Citation: Особливості самоконтроля в спілкуванні у осіб з різним типом функціональної асиметрії / В. Г. Самохвалов, О. Д. Булиніна, В. А. Бурбига, О. В. Васильєва, С. В. Шенгер // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 10-11 квітня 2014 р. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2014. – С. 194-195.
Abstract: Комунікативна компетентність це одна з характеристик, яка повинна бути у кожного фахівця в його професійній діяльності, яка передбачає не тільки наявність певних психологічних знань, а й сформованість деяких спеціальних навичок: вміння встановлювати контакт, слухати, будувати бесіду, формулювати питання. Проблема формування комунікативної компетентності лікаря в його професійному становленні недостатньо вивчена в психології. Поза увагою залишилося питання про сутність і зміст комунікативної компетентностї як одного з найважливіших професійних якостей особистості сучасного лікаря, а також мало вивчені фактори, що визначають ступінь її розвитку від типу функціональної асиметрії. Єдиної концепції в розумінні професійної комунікативної компетентності лікаря досі не існує, а дослідження стосуються приватних питань проблеми. Обстежено 54 студента медичного університету 2-го курсу лікувального за стомагологічного факультетів, які добровільно дали згоду взяти участь в експерименті. Контрольну групу складали особи з правостороннім типом функціональної асиметрії (ПРТФА) - 21 чол., експериментальну групу склали особи з лівостороннім типом функціональної асиметрії (ЛВТФА) - 12 чол., особи зі змішаним типом функціональної асиметрії (ЗМТФА) - 8 чол. та особи із соціально-зміненим типом асиметрії (СЗТФА) - ІЗ чол. Для діагностики оцінки самоконтроля в спілкуванні використовували методику М.Снайдера.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8227
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Валеология 2.pdf503,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.