Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8145
Title: Фактори кардіоваскулярного ризику та метаболічні показники у жінок з артеріальною гіпертензією
Authors: Питецька, Наталя Іванівна
Keywords: артеріальна гіпертензія
жінки
фактори ризику
метаболічні показники
Issue Date: 2014
Citation: Питецька Н. І. Фактори кардіоваскулярного ризику та метаболічні показники у жінок з артеріальною гіпертензією / Н. І. Питецька // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 4. – С. 12–15.
Abstract: Поширеність артеріальної гіпертензії (АГ) у жінок зростає з віком. Одна з основних причин – менопауза, яка порушує ендокринну рівновагу в організмі, що призводить до різкого зростання серцево-судинних захворювань. В дослідженні проведено визначення модифікованих факторів кардіоваскулярного ризику та особливостей метаболічних показників у жінок з АГ, в залежності від віку. Обстежено 220 жінок з АГ віком від 30 до 79 років (середній вік 54,25±0,40 років), яких було розподілено на 5 вікових груп. До 1-ї групи (від 30 до 39 років) увійшли 12 жінок, до 2-ї (від 40 до 49 років) – 55 жінок, до 3-ї (від 50 до 59 років) – 90 жінок, до 4-ї (від 60 до 69 років) – 53 жінки, до 5-ї (70 років і старше) – 10 жінок. Для вирішення поставленої задачі визначено основні фактори кардіоваскулярного ризику, що модифікуються, антропометричні показники, показники вуглеводного і жирового обмінів та проведено порівняльну оцінку одержаних даних. Встановлено, що основними факторами кардіоваскулярного ризику у гіпертензивних жінок є гіподинамія, хронічні психоемоційні навантаження, зловживання повареною сіллю. Негативна динаміка антропометричних показників асоціювалася з віком жінок, суттєві погіршення показників ліпідного і вуглеводного обмінів – з прогресуванням як загального (за індексом маси тіла), так і центрального (за окружністю талії) ожиріння.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8145
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Питецкая Н.И. 11.2014.docx41,28 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.