Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8042
Title: Результати лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок
Authors: Криворучко, Ігор Андрійович
Гоні, Самха-Катерина Тахирівна
Лодяна, Ірина Миколаївна
Keywords: хронічна критична ішемія нижніх кінцівок
результати лікування
Issue Date: 2014
Citation: Криворучко І. А. Результати лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок / І. А. Криворучко, С.-К. Т. Гоні, І. М. Лодяна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. - 2014. - Вип. 1. - С. 115-117.
Abstract: Критична ішемія нижніх кінцівок є актуальною проблемою у суспільстві, оскільки має велику розповсюдженість та, незважаючи на досягнення сучасної медицини, прогресуючий, несприятливий перебіг. Проаналізовано перебіг захворювання та лікування 88 хворих на хронічну критичну ішемію однієї або обох нижніх кінцівок (ступінь ішемії 4–6 за Рутерфордом), викликаної облітеруючим атеросклерозом та облітеруючим ендартеріїтом. У більшості хворих відзначалося багаторівневе ураження судин нижче пахвинної зв’язки. Ступінь операбельності артеріального русла нижніх кінцівок з точки зору можливості проведення реваскуляризуючих операцій визначався на підставі даних ультразвукового дуплексного сканування і рентгеноконтрастної ангіографії. Виконано ендоваскулярні втручання (ангіопластика, стентування) 12 (13,6%) хворим, відкриті операції – 28 (31,8%) хворим, «гібридна» методика (ендоваскулярно та відкритим способом) – 2 (2,2%) хворим, непряма реваскуляризація – 2 (2,2%) хворим, велика ампутація – 12 (13,6%) хворим, первинна (велика) ампутація – 7 (7,9%) хворим. Консервативно проліковано 37 (42%) хворих. Несприятливий перебіг захворювання спостерігається у хворих на облітеруючий атеросклероз, поєднаний із цукровим діабетом II типу. Найкращі ж результати були у групі хворих, що мали ураження артерій TASC А та TASC В типу та були оперовані ендоваскулярно.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8042
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UNUMED_2014_1_29 (1).pdf382,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.