Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/782
Title: Нейрогормональна активація та її участь у формуванні змін міокарда у хворих на хронічну серцеву недостатність і ожиріння
Authors: Риндіна, Наталія Геннадіївна
Keywords: абдомінальне ожиріння
хронічна серцева недостатність
діагностичні критерії
схеми лікування
Issue Date: 2009
Citation: Риндіна Н. Г. Нейрогормональна аетивація та її участь у формуванні змін міокарда у хворих на хронічну серцеву недостатність і ожиріння : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 – Внутрішні хвороби / Н. Г. Риндіна ; Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2009. – 16 с.
Abstract: Дисертацію присвячено проблемі підвищення ефективності терапії хворих на ХСН з супутнім АО на підставі з’ясування ролі ІФР-1 і МНУП у процесах ремоделювання серця та вибір оптимальної схеми патогенетичного лікування. Уперше визначено, що особливістю розвитку ХСН у хворих із супутнім АО є виснаження системи натрійуретичних петидів на фоні високих значень індекса інсулінорезистентності НОМА. Надано рангові структури ступеню різниць показників гемодинаміки, вуглеводного, ліпідного обмінів у хворих на ХСН у залежності від наявності АО. Виявлено позитивний зв’язок між індексом інсулінорезистентності НОМА та МНУП у хворих на ХСН з нормальною вагою тіла, що вказує на адекватні компенсаторні механізми. У хворих з АО на фоні зростання індексу НОМА плазмова концентрація МНУП зменшується, що вказує на швидке виснаження адаптаційних механізмів ХСН. Досліджено, що більш виразні процеси гіпертрофії міокарда у хворих на ХСН з наявністю АО, порівняно з хворими без АО, пов’язані з підвищенням активності ІФР-1 внаслідок стимулюючих ефектів інсуліну на фоні інсулінорезистентності. Визначено особливості гуморального й гемодинамічного ефектів 2 схем терапії хворих на ХСН з АО: ІАПФ лізиноприлом та комбінації ІАПФ лізиноприлу й АРАІІ кандесартану на динаміку гемодинамічних, гуморальних та метаболічних показників. Перевагу віддають комбінації ІАПФ та АРАІІ, ураховуючи більш виразний позитивний ефект на гуморальні та метаболічні показники порівняно із застосуванням ІАПФ.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/782
Appears in Collections:Автореферати дисертацій. Внутрішні хвороби
Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref.doc218 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.