Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7611
Title: Стан системи матриксних металопротеїназ та їх тканинних інгібіторів у хворих з метаболічним синдромом
Authors: Болокадзе, Євгенія Олександрівна
Keywords: метаболічний синдром
система матриксних металопротеїназ
ремоделювання міокарду
артеріальна гіпертензія
Issue Date: 2014
Citation: Болокадзе Є. О. Стан системи матриксних металопротеїназ та їх тканинних інгібіторів у хворих з метаболічним синдромом / Є. О. Болокадзе // Експериментальна та клінічна медицина. – 2014. – № 1. – С. 54–58.
Abstract: Метаболічний синдром (МС) є поліетіологічним захворюванням. Головними проявами є артеріальна гіпертензія, інсулінорезистентність, ожиріння та дисліпідемія. Враховуючи що при МС залучається серце та судини, науковцями багато уваги приділяється ролі позаклітинного матрикса (ПМ) в процесах геометричної перебудови міокарда при захворюваннях серцево−судинної системи. Так, нами було визначено, значну роль системи ММП−1 та ТІМП−1 у ремоделюванні ПМ у хворих з МС. У хворих з наявністю МС, а також АГ з метаболічними порушеннями у вигляді ІР та ОЖ зниження рівню ММП−1 і підвищення ТІМП−1 в плазмі крові супроводжується ремоделюванням екстрацелюлярного матрикса міокарда з подальшим формуванням певного типу геометрії лівого шлуночку
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7611
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья 4 ммп.rtf270,43 kBRTFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.