Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7555
Title: Ранні маркери формування бронхолегеневої дисплазії в неонатальному періоді
Authors: Сенаторова, Ганна Сергіївна
Логвінова, Ольга Леонідівна
Keywords: новонароджені
бронхолегенева дисплазія
маркери формування
Issue Date: 2014
Citation: Сенаторова Г. С. Ранні маркери формування бронхолегеневої дисплазії в неонатальному періоді / Г. С. Сенаторова, О. Л. Логвінова // Експериментальна і клінічна медицина. – 2013. – № 4 (62). – С. 99–104.
Abstract: Викладені сучасні погляди на епідеміологію, етіологію бронхолегеневої дисплазії, принципи попередження формування захворіння та критерії ранньої діагностики запропоновані світовими респіраторними суспільствами. Інформативними ранніми клінічними маркерами формування бронхолегеневої дисплазії можна вважати комбінацію наступних ознак: киснезалежність (SatO2≤ 88% при переведені на тригерні режими, або NSPAP, або при відлучені від кисню), крепітація над всією поверхнею легень (тривала, дифузна, змінює інтенсивність на протязі доби), маса тіла при народжені < 1000 г., втяжіння податливих місць грудної клітки ригідність грудної клітки, добова прибавка в Мт < 15 г/добу, тахіпное > 60 за хв., приступи бронхіальної обструкції. За допомогою багатофакторного регресійного аналізу розроблений тест клінічного визначення формування БЛД у новонародженого, який підвищить чутливість та специфічність визначення бронхолегеневої дисплазії. Тест клінічного визначення формування БЛД у новонародженого рекомендований для використовувати в умовах неонатального стаціонару та перинатальних центрів.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7555
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.