Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/747
Title: Формування та діяльність органів внутрішніх справ Харківщини в роки непу (1921–1929)
Authors: Чернуха, Олександр Васильович
Keywords: бандитизм
боротьба зі злочинністю
воєнізація
карний розшук
міліція
органи внутрішніх справ
історія України
Харківщина
неп
Issue Date: 2012
Citation: Чернуха О. В. Формування та діяльність органів внутрішніх справ Харківщини в роки непу (1921–1929): автореферат дис. … канд. істор. наук: 07.00.01 – Історія України / О. В. Чернуха, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Х., 2012. – 19 с.
Abstract: У дисертаційному дослідженні комплексно розглядаються проблеми організаційного становлення та діяльності правоохоронних органів Харківщини в роки нової економічної політики. На основі аналізу загальної та спеціальної літератури, а також завдяки залученню широкого кола, як опублікованих, так і неопублікованих джерел, авторові вдалося дослідити формування структури міліції й карного розшуку Харківщини та визначити основні напрями діяльності міліції краю в означений період історії. Дослідивши систему управління органів внутрішніх справ, автор зазначає, що вона постійно видозмінювалась через необхідність спрощення державного апарату, але ці зміни не завжди досягали мети. Безпосередній вплив на стан органів внутрішніх справ мало їх матеріально-технічна забезпеченість та фахова підготовка співробітників. Створення розгалуженої системи спеціалізованих навчальних закладів, частина з яких існувала саме в Харкові, позитивно вплинуло на рівень професійної підготовки міліціонерів. У роботі проаналізовано криміногенну обстановку в регіоні та діяльність органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю та охороні правопорядку. З’ясовано вплив соціально-економічних та політико-правових чинників на розвиток і функціонування міліції Харківщини у досліджуваний період. Вказано основні форми профілактичної діяльності органів внутрішніх справ, спрямовані на запобігання злочинності та іншим негативним соціальним явищам.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/747
Appears in Collections:Автореферати дисертацій. Історія України
Наукові праці. Кафедра суспільних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Чернухи.pdf237,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.