Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7269
Title: Оцінка гуморальних факторів первинного та вторинного імунітету після дії антигенів Е.coli у експериментальних тварин різного віку
Other Titles: Assessment of humoral factors of the primary and the secondary immune response after the action of e. coli antigens in experimental animals of different ages
Authors: Коваленко, Тетяна Ігорівна
Клімова, Олена Михайлівна
Keywords: Гуморальні фактори
Е.coli
первинний імунітет
вторинний імунітет
експериментальні тварини
Issue Date: 2014
Citation: Коваленко Т. І. Оцінка гуморальних факторів первинного та вторинного імунітету після дії антигенів Е.coli у експериментальних тварин різного віку / Т. І. Коваленко, О. М. Клімова // Механізми функціонування фізіологічних систем : матеріали міжнародної наукової конференції, Львів, 15–17 жовтня 2014 р. / Львівський університет. – Львів, 2014. – С. 46.
Abstract: Змінення концентрації С 3 фрагмента комплементу в сироватці крові був більш виражений у старих експериментальних тварин, у молодших же тварин цей показник був знижений вочевидь за рахунок споживання цього гуморального фактора в елімінації антигена. У молодших тварин вторинна ланка зміни імунітету характеризувалася більш значним підвищенням Ig М первинної ланки реагування на інфекційні антигени, а у старих експериментальних тварин більш вираженими були реакції вторинного змінення імунітету. На наш погляд це пов’язане зі сформованим адаптивним імунітетом за рахунок гуморальної ланки імунітету.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7269
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kovalenko_tezy 3 львов.doc36,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.