Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7267
Title: Формування світоглядної компетентності майбутніх медиків
Authors: Мінухін, Валерій Володимирович
Габишева, Людмила Степанівна
Коваленко, Наталія Іллівна
Ткаченко, Вікторія Леонідівна
Keywords: світоглядна компетентність
майбутній спеціаліст
Issue Date: 2014
Citation: Формування світоглядної компетентності майбутніх медиків / В. В. Мінухін, Л. С. Габишева, Н. І. Коваленко, В. Л. Ткаченко // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), Тернопіль, 15–16 травня 2014 р. : у 2 ч. / Тернопільський державний медичний універстет ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – Ч. 2. – С. 647–648.
Abstract: Позитивний розвиток нашого суспільства, переведення його в якісно новий стан, забезпечення докорінного реформування держави залежать від діяльності конкретних соціально-активних особистостей, тому вища школа повинна створювати передумови для формування індивідуального світогляду студентів. Для активізації формування світогляду необхідно забезпечити не тільки накопичення інформації, але перш за все синтез і узагальнення соціальних, природничо-наукових, моральних і естетичних знань.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7267
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мінухін ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯД КОМПЕТЕНТНОСТІ.doc39 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.