Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7170
Title: Морфологічні особливості вентролатеральної групи ядер таламуса проміжного мозку людини
Authors: Рихлік, Світлана Василівна
Рыхлик, Светлана Василивна
Rychlik, Svetlana
Keywords: вентролатеральна група ядер таламуса людини
вентролатеральные ядра таламуса
ventrolateral group of nuclei of thalamus
нейроно-гліально-капілярні взаємини
нейроно-глиально-капиллярные соотношения
neuron-glia-capillary relationship
Issue Date: 2014
Citation: Рихлік С. В. Морфологічні особливості вентролатеральної групи ядер таламуса проміжного мозку людини / С. В. Рихлік // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 4, т. 1 (113). – С. 285–289.
Abstract: На підставі морфологічних і морфометричних досліджень доведено, що зі збільшенням віку спостерігається прогресивне зменшення щільності розподілу, кількості й розміру нервових клітин, зменшення кількості субстанції Ніссля, дистрофія й дегенерація нейронів, нагромадження в них ліпофусцину, зниження білоксинтезуючої функції, збільшення кількості гліоцитів, редукція капілярної мережі, поліморфізм клітин ендотелію. Як у чоловіків, так і в жінок відзначаються однакові зміни показників нейроно-гліально-капілярних взаємин у вентролатеральній групі ядер таламуса зі збільшенням віку, при цьому розходження полягають у ступені виразності цих змін. При вивченні залежностей щільності нейронів, глії та капілярів у вентролатеральній групі ядер таламуса від віку визначено, що ці залежності добре описуються лінійними рівняннями, які можуть бути використані для прогнозування ймовірного співвідношення кількості клітинних компонентів в осіб різних вікових груп.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7170
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.