Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6602
Title: Вплив превентивних заходів на стоматологічний статус хворих на рак молочної залози під час проведення V циклу поліхіміотерапії
Authors: Сухіна, Ірина Сергіївна
Соколова, Ірина Іванівна
Keywords: рак молочної залози
ротова порожнина
мукозит
хіміотерапія
превентивні заходи
Issue Date: Jul-2014
Citation: Сухіна І. С. Вплив превентивних заходів на стоматологічний статус хворих на рак молочної залози під час проведення V циклу поліхіміотерапії / І. С. Сухіна, І. І. Соколова // Український стоматологічний альманах. –2014. – № 3. – С. 17–20.
Abstract: Проведено вивчення впливу превентивних заходів (ПЗ) на прояв побічної дії цитостатичного лікування в порожнині рота на підставі оцінювання даних опитування пацієнток і вивчення стану слизової оболонки ротової порожнини пацієнток під час проведення V циклу поліхіміотерапії (ПХТ). Усі онкологічні хворі, які брали участь у клінічному дослідженні, були розділені на дві групи. До груп входило 26 та 63 пацієнтки, хворих на рак молочної залози (РМЗ) T1N0M0 – T2N1M0 стадій. В обох групах вік пацієнток коливався в діапазоні від 32 до 76 років. Пацієнтки групи 1 лише чистили зуби 1 раз/добу будь-якими зубними пастами або зовсім не застосовували гігієнічні засоби. Пацієнтки групи 2 під час проведення всього циклу ПХТ дотримувалися розробленого нами комплексу ПЗ. П’ятий цикл ПХТ у хворих на РМЗ суттєво впливає на стан органів ротової порожнини – у 96,2 % пацієнток групи 1 виявлено ознаки побічної дії цитостатичного лікування в порожнині рота. Застосування комплексу ПЗ (група 2) під час V циклу ПХТ вірогідно знижує частоту цих проявів до 65,1 %. Відмічено достовірне зниження проявів хейліту в 10,4 разу, мукозитів – в 1,7 разу, але ПЗ не впливають на рівень виникнення дисфункції слинних залоз.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6602
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сухіна - стаття в УCА.pdf4,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.