Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6388
Title: Стан освітньо-виховної підготовки майбутніх терапевтів на кафедрі внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології
Authors: Кожин, Михайло Іванович
Борзова, Олена Юріївна
Добровольська, Інна Миколаївна
Шушляпін, Олег Іванович
Keywords: індивідуальна освіта
терапевти
розвиток особистості
взаємини лікар-хворий
Issue Date: May-2014
Citation: Стан освітньо-виховної підготовки майбутніх терапевтів на кафедрі внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології / М. І. Кожин, О. Ю. Борзова, І. М. Добровольська, О. І. Шушляпін // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), Тернопіль, 15–16 травня 2014 р. : у 2 ч. / Тернопільський державний медичний універстет ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – Ч. 2. – С. 91.
Abstract: Концепція індивідуальної освіти та виховання, що спрямована на особистість в умовах розвитку та постійного самовдосконалення кожного в команді однодумців, розробляється на нашій кафедрі та припускає корекцію навчальних програм в залежності від темпу розвитку терапевтів та є спробою впровадження цілісної психолого-педагогічної проблемної освіти та виховання. Це буде першим кроком до створення оптимальних умов для одержання майбутніми лікарями якісної освіти та їх повноцінного культурного і етичного саморозвитку і самовдосконалення.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6388
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Добровольска_Шушляпин_тези.doc33,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.