Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6271
Title: Формування світоглядної компетентності майбутніх медиків
Authors: Мінухін, Валерій Володимирович
Габишева, Людмила Степанівна
Коваленко, Наталля Іллівна
Ткаченко, Вікторія Леонідівна
Keywords: світоглядна компетентність
спеціаліст-медик
педагогічний підхід
Issue Date: 2014
Citation: Формування світоглядної компетентності майбутніх медиків / В. В. Мінухін, Л. С. Габишева, Н. І. Коваленко, В. Л. Ткаченко // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України : матеріали навчально-наукової конференції, Тернопіль, 15-16 травня 2014 р. / ТДМУ. – Тернопіль, 2014. – С. 648–649.
Abstract: Світогляд продукує такі якості, як активність і відповідальність особистості, здатність до осмислення і перетворення життя, позитивне ставлення до праці і вміння сформувати особисту життєву стратегію. ХХІ століття – це епоха виходу молоді на арену свідомої творчості. Позитивний розвиток нашого суспільства, переведення його в якісно новий стан, забезпечення докорінного реформування держави залежать від діяльності конкретних соціально-активних особистостей, тому вища школа повинна створювати передумови для формування індивідуального світогляду студентів. Для активізації формування світогляду необхідно забезпечити не тільки накопичення інформації, але перш за все синтез і узагальнення соціальних, природничо-наукових, моральних і естетичних знань.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6271
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. ГриньоваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.