Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6220
Title: Профілактика емоційного вигорання в процесі підготовки майбутніх лікарів
Authors: Сафаргаліна-Корнілова, Надія Асхатівна
Герасимчук, Ніна Миколаївна
Іващенко, Світлана Володимідрівна
Keywords: студенти
емоційне вигорання
Issue Date: 15-May-2014
Citation: Сафаргаліна-Корнілова Н. А. Профілактика емоційного вигорання в процесі підготовки майбутніх лікарів / Н.А. Сафаргаліна-Корнілова, Н. М. Герасимчук, С. В. Іващенко // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), Тернопіль, 15–16 травня 2014 р. : у 2 ч. / Тернопільський державний медичний універстет ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – Ч. 2. – С. 681–683.
Abstract: Діяльність студента-медика відноситься до числа емоційно напружених видів праці, що відбивається на рівні психічного і соматичного здоров’я. Зниження резерву саморегуляції може привести до синдрому емоційного вигорання (СЕВ). Проведені дослідження дозволили виявити симптоми емоційного вигорання майже у 80% студентів, сформувалися окремі фази синдрому – у 40,0%. Ризик розвитку СЕВ вище у представників жіночої статі та у студентів з високими і задовільними показником успішності.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6220
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УДК 378 Тернополь.doc51 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.