Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6089
Title: Компьютерная томография почек
Authors: Бабич, Алина Владимировна
Сафаргалина-Корнилова, Надежда Асхатовна
Keywords: компьютерная томография
болезни почек
Issue Date: 28-Apr-2014
Citation: Бабич А. В. Компьютерная томография почек / А. В. Бабич, Н. А. Сафаргалина-Корнилова // Сучасні методи дослідження в клініці внутрішніх хвороб : матеріали наукової конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 210-річниці ХНМУ, Харків, 28 квітня 2014 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2014. – С. 44–45.
Abstract: Компьютерная томография (КТ) – неинвазивный метод исследовмния, в котором используется сочетание рентгеновского излучения и компьютер-ных технологий для получения поперечных изображений (томограмм органов и тканей). КТ позволяет получить детальные изображения любой части тела,включая почки, и по сравнению с рентгенографией более информативна.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6089
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПОЧЕК(БабичА.).doc55,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.