Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5751
Title: История отечественного здравоохранения и медицины в диссертациях последних лет (современное состояние разработки и перспективы дальнейших исследований)
Authors: Робак, Игорь Юрьевич
Демочко, Анна Леонидовна
Keywords: исория медицины
Issue Date: 2014
Citation: Робак И. Ю. История отечественного здравоохранения и медицины в диссертациях последних лет (современное состояние разработки и перспективы дальнейших исследований) / И. Ю. Робак, А. Л. Демочко // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць. – Київ, 2014. – Вип. 81. – С. 169–174.
Abstract: У статті аналізується науковий доробок з історії охорони здоров'я і медицини в Україні, що міститься в дисертаціях, захищених у ХХІ ст. Відзначено, що історія охорони здоров’я та медицини як в Україні в цілому, так і у регіонах, вивчена недостатньо, тому наразі студіювання цієї проблематики є актуальним. В результаті проведення дослідження вдалося встановити, що на початку ХІХ століття справа дещо рушила з місця – з’явилися науковці, які обирають історію охорони здоров’я та медицини темами своїх дисертаційних досліджень – як кандидатських, так і докторських. Це дає змогу стверджувати, що історія охорони здоров’я та медицини піднялася у своєму розвитку на новий, вищий щабель. Дисертації на зазначену тематику присвячені вивченню земської медицини на Україні, охорони здоров’я у різних містах, видатним організаторам охороноздоровчої справи тощо. Зроблено висновок щодо необхідності подальшого дослідження вітчизняних історико-медичних проблем.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5751
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра суспільних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робак Демочко.doc132 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.