Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5573
Title: Модуль 2. Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою. Генетика мікроорганізмів. Антибактеріальні препарати. Вчення про інфекцію. Вчення про імунітет. Алергія
Authors: Циганенко, Анатолій Якович
Коваленко, Наталія Іллівна
Замазій, Тетяна Миколаївна
Keywords: Генетика мікроорганізмів
алергія
антибактеріальні препарати
імунітет
інфекція
Issue Date: 2011
Citation: Циганенко А. Я. Модуль 2. Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою. Генетика мікроорганізмів. Антибактеріальні препарати. Вчення про інфекцію. Вчення про імунітет. Алергія : методичні вказівки для студентів / А. Я. Циганенко, Н. І. Коваленко, Т. М. Замазій. – Харків : ХНМУ, 2011. – 132 с.
Abstract: Віруси бактерій (бактеріофаги). Фаготипування. Проведення титрування фагів за методом Грація і Аппельмана. Хіміотерапія та хіміопрофілактика. Антибіотики. Визначення чутливості бактерій до антибіотиків методом дифузії в агар і серійних розведень. Вчення про інфекцію. Експериментальний метод діагностики інфекційних хвороб. Серологічний метод дослідження. Орієнтовна реакція аглютинації на склі. Розгорнута реакція аглютинації.Реакції гемаглютинації. Реакції преципітації.Реакції лізису, зв’язування комплементу. Реакція нейтралізації. Реакція імунофлюоресценції, імуноферментного аналізу. Ланцюгова полімеразна реакція. Специфічна імунопрофілактика та імунотерапія інфекційних хвороб.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5573
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка бакалавры oбщ 2 модуль А5.doc2,98 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.