Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5014
Title: Динаміка оцінки тяжкості поліорганної дисфункції у хворих з абдомінальним сепсисом при різних складах рідинної ресусцітації
Authors: Хижняк, Анатолій Антонович
Курсов, Сергій Володимирович
Науменко, Віктор Олександрович
Keywords: абдомінальний сепсис
поліорганна дисфункція
рідинна ресусцітація
Issue Date: 2013
Citation: Хижняк А. А. Динаміка оцінки тяжкості поліорганної дисфункції у хворих з абдомінальним сепсисом при різних складах рідинної ресусцітації / А. А. Хижняк, С. В. Курсов, В. О. Науменко // Біль, знеболювання і інтренсивна терапія. - 2013. - № 2, Додаток: VІ Національний конгрес анестезіологів України, Львів, 18-21 вересня 2013 р. - С. 533-535.
Abstract: Резюме. У 152 хворих з абдомінальним сепсисом досліджено тяжкість проявів поліорганної дисфункції в залежності від складу рідинної ресусцітації. Виявлено. що додавання до складу інфузійної терапії кристалоїдами у хворих з абдомінальним сепсисом колоїдних розчинів 4 % модифікованої желатини, 6 % гідроксиетилкрохмалю 200/0,5 або 6 % гідроксиетилкрохмалю 130/0,42 в дозі 15,0±2,0 мл/кг на добу сприяло зменшенню проявів поліорганної дисфункції, летальності та негативно не впливало на частоту появи ниркової дисфункції та розладнань гемокоагуляції. Ключові слова: абдомінальний сепсис, поліорганна дисфункція, рідинна ресусцітація. Резюме. У 152 больных с абдоминальным сепсисом изучена тяжесть проявлений полиорганной дисфункции в зависимости от состава жидкостной ресусцитации. Выявлено, что добавление в состав инфузионной терапии кристаллоидами у больных с абдоминальным сепсисом коллоидных растворов 4 % модифицированной желатины, 6 % гидроксиэтилкрахмала 200/0,5 или 6 % гидроксиэтилкрахмала 130/0.42 в дозе 15,0±2,0 мл/кг в сутки способствовало снижению проявлений полиорганной дисфункции, летальности и негативно не влияло на частоту появления почечной дисфункции и гемокоагуляционных расстройств. Ключевые слова: абдоминальный сепсис, полиорганная дисфункция, жидкостная ресусцитация. Summary. 152 patients with abdominal sepsis have been examined for the severity development of multiorgan dysfunction depending on the composition of fluid resuscitation. It has been revealed that the inclusion of colloid solutions of 4 % modified gelatin, 6 % hydroxyethylstarch 200/0,5 or 6 % hydroxyethylstarch 130/0.42 in a doze of 15,0±2,0 ml/kg a day to the infusion treatment with crystalloids of the patients with abdominal sepsis contributed to the decrease of the multiorgan dysfunction development and mortality, and did not have any negative effect on the frequency of renal dysfunction development and hemocoagulatory failure. Key words: abdominal sepsis, multiorgan dysfunction, fluid resuscitation.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5014
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хижняк. Курсов, Науменко СЕПСИС, РЕСУСЦІТАЦІЯ, SOFA.doc67,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.