DSpace О системе DSpace DSpace
 

Repository KhNMU >
Кафедри >
Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології >
Наукові праці. Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5010

Название: Відновлення безперервності кишечника при критичній невідповідності діаметрів привідного та відвідного сегментів
Авторы: Пащенко, Костянтин Юрійович
Ключевые слова: діти
хірургічне лікування
нсфункціонування кишки
анастомоз
демукозація
children
surgical treatment
non-functioning bowel
anastomosis
demucosation
Дата публикации: 2013
Издатель: Вітапол
Библиографическое описание: Пащенко К. Ю. Відновлення безперервності кишечника при критичній невідповідності діаметрів привідного та відвідного сегментів / К. Ю. Пащенко // Хірургія дитячого віку. - 2013. - № 1. - С. 64-69.
Аннотация: Мета дослідження — розробка і впровадження ефективної методики відновлення безперервності кишечника в разі вираженої невідповідності діаметрів привідного та відвідного сегментів. Матеріали та методи. Проаналізовано досвід лікування 63 дітей, які потребували складних реконструктивних втручань із приводу вроджених і набутих вад кишечника, у клініці дитячої хірургії ХНМУ на базі Харківської обласної дитячої клінічної лікарні № 1 за період 2006—2012 рр. Усіх хворих умовно розділено на 2 групи. Контрольну групу склали діти, які перебували на лікуванні в період 2006—2009 рр., — 32 (52,8 %) пацієнта. До осгібвної групи потрапили хворі, оперовані у 2010—2012 рр., — 31 (48,2 %) дитина. Вік дітей коливався від 1 дня до 3 років. Більшість випадків патології кишкової трубки — це діти з вродженою кишковою непрохідністю — 51 (81 %) хворий, із набутою непрохідністю — 6 (10 %) пацієнтів. Із приводу ускладнень некротизувального та виразково-некротичного ентероколіту прооперовано 6 (9 %) пацієнтів. Супутню патологію мали 79,4 % дітей. Результати та обговорення. У групі контролю застосовували традиційні способи відновлення міжкиш- кового співусгя. Післяопераційні ускладнення у вигляді неспроможністі швів анастомозу та непрохідності співустя спостерігали в 6,25 % випадків. В основній групі неспроможності кишкових швів та стенозування не було. Перевагу при відновленні кишкового пасажу у двох групах надавали анастомозуванню «кінець у кінець» як найфізіологічнішому (93,7 %). Формування товсгокишкових анастомозів виконували дворядним швом — 38 (60,3 %) випадків, тонкокишкових переважно однорядним — 16 (25, 4 %) випадків, дворядним — 9 (14,3 %). Показник летальності в контрольній групі склав 21,8 %, в основній — 12,9 %. Завдання з розширення арсеналу способів формування та захисту міжкишкового анастомозу в новонароджених і дітей раннього віку при критичній невідповідності діаметрів привідної і відвідної кишок в основній групі вирішено завдяки впровадженню оригінальної методики захисту лінії швів. Для відновлення природного пасажу надаємо перевагу формуванню кишкового співустя «кінець у кінець» із додатковим укриттям демукозованим клаптем привідної петлі. Анастомоз, що формується, добре загоюється, має високу біологічну і механічну герметичність та дає змогу знизити частоту післяопераційних ускладнень. Завдяки збереженню судин, які живлять серозно-м'язовий шар, демукозований клапоть зберігає регенераторні можливості, не стенозується та росте відповідно до фізіологічного зростання кишкової нетлі. Ці фактори зумовлюють доцільність застосування обраної методики при відновленні цілісності кишкового тракту з вираженою невідповідністю дисконгруентних відрізків. Висновки. Розроблену методику відновлення природного кишкового пасажу використано у 12 (19 %) дітей. Встановлено, що анастомоз має високу біологічну і механічну герметичність і дав змогу знизити частоту післяопераційних ускладнень із 35 до 0 % у 12 пацієнтів, показник летальності в контрольній групі склав 21,8 %, в основній — 12,9 %. The aim — to develop and implement an effective technique for bowel continuity restoration when a critical proximal and distal segments diameter is inconsistent. Materials and methods. The treatment experience for 63 children requiring complex reconstructive surgery for congenital and acquired defects of the intestine in pediatric surgery clinic KhNMU of Kharkiv Regional Children's Clinical Hospital N 1 in the period 2006—2012 was analysed. Patients were divided into 2 groups. The control group consisted o f 32 (52.8 %) children who were treated during 2006—2009. 31 (48.2 %) patients operated in 2010—2012 formed the basic group. The children's age ranged 1 day — 3 years. 51 (81 %) children were diagnosed w ith congenital intestinal obstruction, 6 (10 %) — with acquired obstruction. 6 (9%) patients with complicated necrotizing ulcerative-necrotic enterocolitis were operated. Comorbidity was registered in 79.4 % children. Results and discussion. The traditional interbowel anastomosis technique was applied for the control group. Postoperative complications (anastomosis sutures failure and anastomosis stenosis) was observed in 6.25 % cases. Anastomosis sutures failure and anastomosis stenosis were not registered in the main group. The anastomosis end-to-end was the most preferable method (as the most physiological) for intestinal passage restoring in two groups (93.7 %). Colonel anastomosis formation was performed by distichous seam in 38 (60.3 %) cases; small intestinal — mostly by single seam in 16 (25.4 %) cases, by distichous seam in — 9 (14.3 %) patients. The mortality rate in the control group was registered 21.8 %, in the main — 12.9 %.The problem of expanding formation methods and interbowel anastomosis protection in neonates and infants w ith critical inconsistency of proximal and distal diameters in the main group was solved due to the implementation of original line stitches protection method. The interbowel end-to-end anastomosis method w ith additional shelter of demucosal proximal loop flap was considered to be preferable for the natural passage restoration. The developed technique was used for the surgical treatment in 12 children (19 %). Thus the developed method for the natural passage restoration may be applied for the treatment of children w ith congenital intestinal obstruction and intestinal fistulas. Anastomosis reveals high biological and mechanical integrity, good healing, reduces the postoperative complications incidence. Demucosal flap keeps regenerative capabilities, does not get stenosis and grows simultaneously with intestinal loops. These factors determine the feasibility of the chosen technique for restoring the intestinal tract continuity in children with severe segments inconsistency. Conclusions. The developed technique for restoring the intestinal tract continuity was performed in 12 children (19 %). Anastomosis reveals high biological and mechanical integrity and reduces the postoperative complications incidence from 35 to 0 % in 12 patients
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5010
ISSN: udc 616.34-053.2-089.86-031:616.34
Располагается в коллекциях:Наукові праці. Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Дитяча хірургія Пащенко К.Ю..pdf319,42 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Этот ресурс защищен исходным авторским правом

View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь