Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4905
Title: Особливості ремоделювання міокарда та характер діастолічної дисфункції у хворих з анемічним синдромом на тлі хронічної серцевої недостатності та хронічної хвороби нирок
Other Titles: Features of myocardium remodeling and character of diastolic dysfunction in patients with anemic syndrome on a background of chronic heart failure and chronic kidney disease
Authors: Риндіна, Наталія Геннадіївна
Кравчун, Павло Григорович
Титова, Ганна Юріївна
Issue Date: Sep-2013
Citation: Риндіна Н. Г. Особливості ремоделювання міокарда та характер діастолічної дисфункції у хворих з анемічним синдромом на тлі хронічної серцевої недостатності та хронічної хвороби нирок / Н. Г. Риндіна, П. Г. Кравчун, Г. Ю. Титова // Практикуючий лікар. – 2013. – № 3, дод. : Актуальні питання внутрішньої медицини: тези наукових доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвячена 100-річчю від дня народження професора А.П. Пелещука, Київ, 26-27 вересня 2013 р. – С. 40.
Abstract: Мета – вивчити особливості ремоделювання міокарда, а також оцінити параметри діастолічної дисфункції у хворих з анемією різного ступеня тяжкості, що розвинулась на тлі ХСН та хронічної хвороби нирок (ХХН).Результати дослідження. Визначення типів ремоделювання у хворих на ХСН та ХХН з анемією легкого ступеня тяжкості виявило наявність концентричного ремоделювання (КР) у 47%, концентричної гіпертрофії (КГ) у 53%. Нормальна геометрія, а також ексцентрична гіпертрофія (ЕГ) не виявлена в жодного пацієнта. У пацієнтів з анемією середньої тяжкості визначено КР у 23% хворих, КГ у 68%, ЕГ в 9%. Вивчення структурних змін міокарда у хворих із тяжкою анемією показало наявність ЕГ у переважної більшості хворих (72%). КГ визначено у 28%, КР не було в жодного пацієнта. Дослідження діастолічної дисфункції (ДД) показало присутність змін трансмітрального потоку, що характерні для псевдонормального типу у 30% хворих, порушення релаксації в 70% хворих. У хворих з анемією середнього ступеня тяжкості на тлі ХСН та ХХН структурно-функціональні особливості характеризуються гетерогенністю,переважали пацієнти з ДД за типом псевдонормалізації (58%), порушення релаксації діагностовано в 15% хворих, 27% мали порушення ДД за рестриктивним типом. Виявлено переважне формування ДД за рестриктивним типом у хворих із тяжким ступенем анемії (61%), псевдонормальний тип ДД спостерігався у 32%, тоді як порушення релаксації відзначалося лише в 7% пацієнтів. Висновки. Наявність анемії в пацієнтів на ХСН та ХХН має негативний вплив на структурно-функціональні параметри міокарда, що характеризуєтьсярозширенням порожнин серця, раннім розвитком несприятливого типу ремоделювання міокарда та ДД
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4905
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рындина тези Пелещук.doc35,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.