Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4902
Title: Этиология гнойно-воспалительных заболеваний на современном этапе
Authors: Мінухін, Валерій Володимирович
Штанюк, Євгенія Анатоліївна
Мінухіна, Діана Валеріївна
Keywords: E.coli
S.aureus
S.epidermalis
амикацин
гентамицин
норфлоксацин
ципрофлоксацин
гнойно-воспалительные заболевания
Issue Date: 2013
Citation: Минухин В. В. Этиология гнойно-воспалительных заболеваний на современном этапе / В. В. Минухин, Е. А. Штанюк, Д. В. Минухина // Актуальні проблеми парентеральних інфекцій : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю кафедри інфекційних хвороб ХНМУ, Харків, 24-25 жовтня 2013 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2013. – С. 97–98.
Abstract: Основными возбудителями гнойно-воспалительных заболеваний отмечены E.coli, S.epidermidis и S.aureus. У пациентов с гнойно-септическими заболеваниями мочевыводящих путей преобладают E.coli, при перитонитах- S.epidermidis и E.coli, при нагноении послеоперационной раны - S.aureus, S.epidermidis, E.coli. Антибиотиками выбора для рационального лечения гнойно-воспалительных заболеваний, вызванных E. сoli, является гентамицин, амикацин, норфлоксацин и ципрофлоксацин. Для лечения заболеваний, обусловленных S. aureus и S. еpidermidis следует рекомендовать ципрофлоксацин, гентамицин и клиндамицин.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4902
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Этиология гнойно, тезисы, Харьков 2013.doc32,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.