Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4862
Title: Рівні нового адипоцитокіну вісфатину та стан ліпідного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі абдомінального ожиріння
Authors: Андрєєва, Анастасія Олександрівна
Keywords: гіпертонічна хвороба
ожиріння
вісфатин
гіпертригліцеридемія
гіперхолестеринемія
Issue Date: Apr-2013
Citation: Андрєєва А.О. Рівні нового адипоцитокіну вісфатину та стан ліпідного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі абдомінального ожиріння / А.О. Андреева // Медицина транспорту України. – 2013. - №2(46). – С. 5-9.
Abstract: Мета дослідження – вивчити рівень вісфатину і його взаємозв'язок з показниками ліпідного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі абдомінального ожиріння. У рамках дослідження було обстежено 96 пацієнтів з гіпертонічною хворобою, з них 59 з абдомінальним ожирінням, у контрольній групі 17 практично здорових осіб. Рівень вісфатіна визначали імуноферментним методом, а показники ліпідного обміну - ферментативно-фотометричним. Встановлено, що у хворих на гіпертонічну хворобу із абдомінальним ожирінням рівень вісфатину в сироватці крові був вірогідно (р<0,05) вищим на 49 % за відношенням оцінки середнього, ніж у практично здорових осіб – (17,51±0,96) нг/мл. В групі хворих гіпертонічною хворобою рівень вісфатину перевищував контрольний показник на 27%, але не було виявлено вірогідних відмінностей (р>0,05). Були виявлені наступні взаємозв’язки між рівнем вісфатина та загальним холестерином, тригліцеридами, ліпопротеїдами високої щільності у хворих з абдомінальним ожирінням: (r = +0,42, p<0,05), (r = +0,32, p<0,05) та (r = -0,33, p<0,05). Отримані результати свідчать про те, що вісфатин відіграє важливу роль у формуванні атерогенних змін у цієї категорії пацієнтів, у зв'язку з отриманими кореляційними зв'язками між рівнем вісфатину і показниками ліпідного обміну
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4862
ISSN: 1818-5428
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АндрєєваАО.pdf282,03 kBAdobe PDFView/Open
1.epsРис.1 Розподіл на групи19,25 kBPostscriptView/Open
2.epsРис.2. Рівень вісфатину в сироватці крові хворих на ГХ з АО та без нього19,47 kBPostscriptView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.