Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4782
Title: Показатели цитокинового профиля у больных стабильной стенокардией с избыточной массой тела после комбинированного лечения рамиприлом и симвастатином
Authors: Ковалева, Ю.А.
Котелюх, М.Ю.
Кожин, М.И.
Борзова,Е.Ю.
Ринчак, П.И.
Issue Date: Nov-2013
Citation: Показатели цитокинового профиля у больных стабильной стенокардией с избыточной массой тела после комбинированного лечения рамиприлом и симвастатином / Ю. А. Ковалева, М. Ю. Котелюх, М. И. Кожин, Е. Ю. Борзова, П. И. Ринчак // Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 7 листопада 2013 р. / Національний Інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України, Харківський національний медичний університет [та ін.]. – Харків, 2013. – С. 144.
Abstract: Проведенное исследование показало, что цитокиновый профиль у больных стабильно стенокардией с избыточной массой тела и ожирением подвергается коррекции, однако для достоверного использования комбинации препаратов необходимы дальнейшие исследования.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4782
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тезисы Малой Х 2013 Ковалёва 1.doc34,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.