Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4700
Title: Дисліпідемія, надлишкова маса тіла та паління як фактори ризику підвищення артеріального тиску у хворих з нейроциркуляторною дистонією
Authors: Гапонова, О.Г.
Keywords: нейроциркуляторна дистонія
дисліпопротеїдемія
артеріальний тиск
Issue Date: Nov-2013
Citation: Гапонова О. Г. Дисліпідемія, надлишкова маса тіла та паління як фактори ризику підвищення артеріального тиску у хворих з нейроциркуляторною дистонією / О. Г. Гапонова // Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 7 листопада 2013 р. / Національний Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України, Харківський національний медичний університет [та ін.]. – Харків, 2013. – С. 65.
Abstract: У хворих на НЦД за гіпертензивним типом дисліпідемія на тлі надлишкової маси тіла сприяє підвищенню ДАТ протягом доби. На добові коливання САТ впливають частота серцевих скорочень і добова кількість цигарок.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4700
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гапонова.pdf202,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.