Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4592
Title: Возрастная и гендерная динамика нейронов лобной извилины головного мозга человека
Authors: Масловський, Сергій Юрійович
Масловский, Сергей Юрьевич
Maslovsky, Sergey
Бережна, М. О.
Бережная, М. А.
Berezhna, М. А
Гаргін, В. В.
Гаргин, В. В.
Gargin, V. V.
Keywords: головний мозок
головной мозг
brain
нейрон
нейрон
neuron
верхня лобова звивина
верхняя лобная извилина
upper frontal gyrus
Issue Date: 2013
Publisher: Луганський державний медичний університет
Citation: Масловский С. Ю. Возрастная и гендерная динамика нейронов любной извилины головного мозга человека / С. Ю. Масловський, М. А. Бережная, В. В. Гаргин // Український медичний альманах. – 2013. – Т, 16, № 3, додаток. – С. 61-63.
Abstract: Метою дослідження з'явилося вивчення закономірності зміни щільності нейронів в V шарі кори верхньої лобової звивини головного мозку людини в осіб різної статі й віку. Встановлено, що зниження щільності нейронів в онтогенезі супроводжується майже трикратним зменшенням як у чоловіків, так і у жінок. У віці до 50 років щільність нейронів у чоловіків значимо вище, ніж у жінок. У віці 51-75 років спостерігається протилежна тенденція. У старшій віковій групі розходжень у щільності нейронів між чоловіками й жинками не спостерігається. Імовірність загибелі нейронів можна вважати постійною протягом життя, починаючи з 20 років, за вийнятком періоду 45-65 років, у якому вона дорівнює 60% проти 15% в інші періоди життя.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4592
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Возрастная и гендерная динамика нейронов.pdf9,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.