Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4366
Title: Цитокіни, як первинні медіатори в регуляції реакції запалення
Authors: Кочубєй, Оксана Анатоліївна
Keywords: цитокіни
Issue Date: 7-Nov-2013
Citation: Кочубєй О. А. Цитокіни, як первинні медіатори в регуляції реакції запалення / О. А. Кочубєй // Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання : матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 7 листопада 2013 р. / Національний Інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України, Харківський національний медичний університет [та ін.]. – Харків, 2013. – С. 164.
Abstract: Однією з важливих проблем сучасної медичної науки є запальна реакція, яка виникнула на ранніх етапах еволюції і має дві незмінні риси: з одного боку це процес, що допомогає організму в боротьбі за виживання, з іншого – це пошкодження з загрозою для органа або для всього організму. Реакцію запалення in vivo регулює система первинних та вторинних медіаторів. До первинних медіаторів відноситься сімейство цитокінів. Цитокіни здатні проявляти біологічну активність як дистанційно, після секреції кліткою-продуцентом (місцево і системно), так і при міжклітинному контакті, будучи біологічно активними у вигляді мембранної форми. Синтезуючись в осередку запалення, цитокіни впливають практично на всі клітини, що беруть участь в запальній реакції, включаючи гранулоцити, макрофаги, фібробласти, клітки ендотелію та епітелію, а потім на Т- і В-лімфоцити. В рамках імунної системи цитокіни здійснюють взаємозв'язок між неспецифічними захисними реакціями і специфічним імунітетом, діючи в обох напрямках. Цитокіни синтезуються у відповідь на стимуляцію через короткий проміжок часу. Потрібно відзначити, що більшість цитокінів продукується не постійно, вони швидко синтезуються і секретуються під впливом антигенних і інших стимулів в малих кількостях. Тільки при інтенсивному і тривалому запальному процесі в крові відбувається накопичення прозапальних цитокінів, які можуть впливати на клітини дистальних органів. Синтез припиняється за рахунок різноманітних механізмів ауторегуляції, включаючи підвищену нестабільність РНК, і існування негативних зворотних зв'язків, опосередкованих простагландинами, кортікостероїдними гормонами та іншими факторами. Одні і ті ж цитокіни можуть продукуватися різними типами клітин організму в різних органах. Не дивлячись на те, що більшість цитокінів є типовими індуцибельними медіаторами і не синтезуються клітинами поза запальної реакції та імунної відповіді, деякі не потрапляють під це правило. Частина цитокінів синтезуються постійно, і у великих кількостях знаходиться в циркуляції, регулюючи проліферацію і диференціювання окремих типів клітин. Узагальнено аналізуючи чинні наукові данні, можна зазначити, що на тканинному рівні цитокіни відповідальні за розвиток запалення і регенерацію тканин. При розвитку системної запальної реакції вони впливають практично на всі органи і системи організму, беручи участь у регуляції гомеостазу.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4366
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КочубєйОА-Харків.doc24,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.