Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4340
Title: Резистин як ланка фіброгенезу у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та цукровий діабет 2 типу
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Огнєва, Олена Валентинівна
Keywords: цукровий діабет 2 типу
неалкогольна жирова хвороба печінки
резистин
Issue Date: 2013
Citation: Журальова Л. В. Резистин як ланка фіброгенезу у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та цукровий діабет 2 типу / Л. В. Журавльова, О. В. Огнєва // Актуальні проблеми парентеральних інфекцій : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю кафедри інфекційних хвороб ХНМУ, Харків, 24-25 жовтня 2013 року / ред кол. : В. М. Козько (відп. ред) [та ін.] ; ХНМУ. – Харків, 2013. – С. 51-52.
Abstract: Мета роботи - встановити рівень резистину і його зв'язок з показниками функціонального стану печінки у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки і при її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу з різним трофологічним статусом.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4340
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.