Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4193
Title: Щодо введення нових лексичних одиниць і граматичних конструкцій на заняттях з хімії в групах іноземних студентів підготовчого факультету на початковому етапі ( вступ у дисципліну)
Authors: Андрєєва, Світлана Вікторівна
Кулик, Олександр Петрович
Issue Date: 2013
Publisher: ХНУ ім. В.Н.Каразіна
Citation: Андрєєва С. В. Щодо введення нових лексичних одиниць і граматичних конструкцій на заняттях з хімії в групах іноземних студентів підготовчого факультету на початковому етапі ( вступ у дисципліну) / С. В. Андрєєва, О. П. Кулик // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки : збірник наукових праць / Центр міжнародної освіти ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вып. 22. – С. 18–23.
Abstract: У статті розглянуті питання обгрунтування раціональної структури проведення аудиторних занять з хімії в групах іноземних студентів підготовчих факультетів з урахуванням особливостей вступного курсу (вступ у дисципліну). В статье рассморены вопросы обоснования рациональной структуры проведения аудиторных занятий по химии в группах иностранных студентов подготовительных факультетов с учетом особенностей вводного курса (введение в дисциплину).There are discussed explanations for the justification of a rational plan for classes on chemistry in groups of foreign students of preparatory departments allowing for the specifics of introductory course (introduction to the discipline).
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4193
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра медичної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття Андреева, Кулик ААА.doc87 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.