DSpace О системе DSpace DSpace
 

Repository KhNMU >
Кафедри >
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки >
Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3765

Название: Онкостатин М та глікемічний профіль у хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім предіабетом або цукровим діабетом 2 типу
Авторы: Ковальова, Ольга Миколаївна
Кочубєй, Оксана Анатоліївна
Ключевые слова: гіпертонічна хвороба
Дата публикации: 2013
Библиографическое описание: Ковальова О.М. Онкостатин М та глікемічний профіль у хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім предіабетом або цукровим діабетом 2 типу / О.М. Ковальова, О.А. Кочубєй // Український кардіологічний журнал. – 2013. – № 4, дод. : матеріали ХІV Національного конгресу кардіологів України, Київ, 18-20 вересня 2013 р. – С. 97-98.
Аннотация: За даними різних епідеміологічних досліджень число осіб, у яких виявлено предіабетичні порушення вуглеводного обміну практично вдвічі перевищує кількість хворих на цукровий діабет 2 типу. Мета дослідження визначення плазматичного рівню онкостатину М у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) залежно від наявності у них супутнього предіабету або цукрового діабету (ЦД) 2 типу. Методи дослідження. Було обстежено 64 пацієнти у віці від 40 до 69 років. Всім хворим було проведено комплексне клінічне обстеження з визначенням показників вуглеводного обміну – глюкози венозної крові натще, пероральний глюкозотолерантний тест (ПГТТ), глікозилірований гемоглобін (HbA1с), інсулін натще та через 2 години після ПГТТ. Концентрацію глюкози в плазмі крові натще та після ПГТТ встановлювали за допомогою ферментативного методу. Визначення концентрації інсуліну натще та після ПГТТ проведено з використанням набору реактивів DRG® Інсулін, (DRG Instruments GmbH, Німеччина). У якості кількісного критерію інсулінорезистентності використана гомеостатична модель HOMA. Для визначення рівню онкостатину М був застосований імуноферментний метод з використанням набору реагентів RayBio® Human Oncostatin M ELISA Kit. Статистичний аналіз проводили методом непараметричної статистики. Результати представлені у вигляді Ме (Q25-Q75), де Ме – медіана (50-й процентіль), Q25 і Q75 – 25-й і 75-й процентілі. Отримані результати. Хворі на ГХ були розподілені на 2 групи залежно від порушень вуглеводного обміну. У 1 групу включено 34 хворих ГХ з предіабетом, 2 групу склали 30 хворих ГХ з супутнім ЦД 2 типу. Пацієнти 1 групи характеризувалися наступним показниками глікемічного профілю: глюкоза натще 5,55 (5,55-6,13) ммоль/л, глюкоза через 2 години після ПГТТ 7,35 (7,02-8.00) ммоль/л, інсулін натще 24,16 (11,08-26,67) мкОД/мл, інсулін через 2 години після ПГТТ 72,34 (60,82-80,29) мкОД/мл, HbA1с 5,90 (5,20-7,10) %, НОMA – ІР 5,99 (2,34-7,99). Концентрації онкостатину М 25,65 (17,65-30,65) пкг/мл достовірно відрізнялась від показників 2 групи (р <0,001). Показники глікемічного профілю пацієнтів 2 групи: глюкоза натще 6,76 (5,56-7,00) ммоль/л, інсулін натще 24,16 (19,57-27,97) мкОД/мл, HbA1с 7,57 (6,10-9,20) %, НОMA – ІР 7,58 (4,89-9,32). Рівень онкостатину М склав 10,45 (9,16-11,34) пкг/мл. Виявлено достовірні розбіжності між групами за такими показниками, як рівень глюкози та інсуліну натще, рівень HbA1с статистично достовірно відрізнявся, набував максимального значення у хворих ГХ та ЦД 2 типу та знижувався у хворих ГХ з предіабетом, (p<0,001). З метою виявлення інсулінорезистентності ми розрахували індекс НОМА. Згідно з отриманими результатами, серед обстежених хворих на ГХ з супутнім предіабетом інсулінорезистентність була виявлена у 71 %, тоді як у групі хворих із ГХ, що асоційована з ЦД 2 типу, практично всі (97 %) мали інсулінорезистентність.Виявлені достовірні кореляційні зв'язки між онкостатином М та рівнем глюкози натще (R=0,35; р<0,05), а також між вмістом онкостатину М та інсуліну після ПГТТ (R=-0,34; р<0,05) в групі хворих ГХ з предіабетом. Висновки. У 71 % хворих на гіпертонічну хворобу з предіабетом мала місце інсулінорезистентність та відзначено достовірне підвищення рівню HbA1c. Рівень онкостатину М виявився підвищений у хворих на гіпертонічну хворобу з предіабетом порівняно з хворими на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу. Отримані дані підтверджують необхідність скринінгу предіабету, виявлення якого має велике практичне значення в контексті своєчасної корекції порушень вуглеводного обміну з метою попередження розвитку ускладнень цукрового діабету 2 типу у хворих на гіпертонічну хворобу.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3765
Располагается в коллекциях:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
КовальоваОМХарків.doc29 kBMicrosoft WordПросмотреть/Открыть


Этот ресурс защищен исходным авторским правом

View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь