DSpace About DSpace Software DSpace
 

Repository KhNMU >
Кафедри >
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки >
Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3764

Название: Ефективність шкали findrisk виявлення прихованих порушень вуглеводного обміну
Авторы: Ковальова, Ольга Миколаївна
Кочубєй, Оксана Анатоліївна
Ключевые слова: гіпертонічна хвороба
Issue Date: 2013
Издатель: Харківський національний медичний університет
Библиографическое описание: Ковальова О. М. Ефективність шкали findrisk виявлення прихованих порушень вуглеводного обміну / О.М. Ковальова, О.А. Кочубєй // Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини: науково-практична конференція з міжнародною участю, Харків, 12 вересня 2013 р. / ред. кол.: В.М. Лісовий, В.В. М'ясоєдов, Л.В. Журавльова та ін. ; ХНМУ та ін. – Харків, 2013. – С. 72-73.
Аннотация: Когорта сучасних дослідників стверджує, що шляхом об'єднання відомих факторів ризику діабету, прогнозування інциденту виникнення діабету, щонайменше, так само ефективно, як виявлення порушення метаболізму глюкози, а оцінка ризику діабету може бути краща і більш доступна, ніж будь-який тест на толерантність до глюкози або визначення рівня глюкози в крові натще. Мета дослідження. Оцінити ефективність шкали FINDRISK, як скринінгового методу для виявлення прихованих порушень вуглеводного обміну без лабораторних досліджень у хворих на гіпертонічну хворобу. Матеріали та методи дослідження. Обстежено 73 хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ). До групи І увійшли 39 хворих на ГХ без глюкометаболічних порушень, з яких 18 (46 %) чоловіків та 21 (54 %) жінка, віком від 40 до 69 років. До групи ІІ включено 34 хворих на ГХ з предіабетом, 14 (41 %) чоловіків та 20 (59 %) жінок, віком від 46 до 69 років. Комплексне клінічне обстеження хворих із ГХ проводили з урахуванням скарг, даних анамнезу хвороби, життя, об’єктивного дослідження, за допомогою лабораторних та інструментальних методів. Скринінгове дослідження для прогнозування 10 річного ризику розвитку цукрового діабету (ЦД) 2 типу проводили з використанням шкали FINDRISK (FINnish Diabetes Risk Score). Статистичний аналіз даних проводили методами непараметричної статистики. Нульову гіпотезу відкидали при рівні достовірності (р<0,05). Результати дослідження. За даними первинного скринінгу для виявлення потенційних хворих на ЦД 2 типу з використанням шкали «FІNDRІSK» було встановлено, що серед осіб групи І переважали пацієнти з незначно підвищеним 10 річним ризиком розвитку ЦД 2 типу – 36 %, осіб з низьким ризиком виявилось 19 %, осіб з помірним та високим ризиком – 20 % та 23 % відповідно,з дуже високим ризиком лише 2%. Серед осіб групи ІІ переважали пацієнти з незначно підвищеним ризиком (41 %), пацієнтів із помірним ризиком було 35 %, пацієнтів із низьким ризиком не виявлено пацієнтів із високим ризиком 18%, з дуже високим ризиком зареєстровано 6 %. Висновки. Оцінка ризику розвитку ЦД 2 типу з використанням шкали FINDRISK є простим, швидким, недорогим, неінвазивним і надійний скринінговим методом для виявлення осіб з високим ризиком розвитку ЦД 2 типу. Пацієнти з високим та дуже високим ризиком розвитку ЦД 2 типу повинні бути піддані інтенсивній корекції факторів ризику ЦД 2 типу та серцево-судинних захворювань.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3764
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:

File Description SizeFormat
КовальоваОМ-Харків.doc28,5 kBMicrosoft WordView/Open


This item is protected by original copyright

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback