Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3368
Title: Проблеми формування професійного іміджу майбутнього лікаря
Other Titles: Problems of a professional image formation in a future doctor
Authors: Пасічник, Ірина Петрівна
Pasichnyk, Iryna
Keywords: професійний імідж лікаря
вища медична освіта
professional image of a doctor
higher medical education
Issue Date: 18-Apr-2013
Citation: Пасічник І. П. Проблеми формування професійного іміджу майбутнього лікаря / І. П. Пасічник // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі (з дистанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв'язку) : матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, Тернопіль, 18-19 квітня 2013 р. / ТДМУ. – Тернопіль, 2013. – Ч. 2. – С. 611-613.
Abstract: Формування сучасного стилю соціальної поведінки потребує кваліфікованої підготовки майбутніх лікарів з питань професійного іміджу. Результати проведеного анкетування випускників медичного університету та лікарів-інтернів свідчать про недостатній рівень знань з проблеми та наявність інтересу до питань професійного іміджу лікаря. Висвітлено свій досвід організації навчального процесу на заключному етапі підготовки лікарів, який включає питання професійного іміджу. Formation of the modern style of social behavior requires skilled training of future doctors on problems of professional image. The results of the survey of graduates of medical university and medical interns showed lack of knowledge on this problem and presence of an interest to the professional image of the doctor. The article presents the own experience in training doctors on the problems of the professional image on the final stage of medical education.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3368
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хворобItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.