Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3337
Title: Прогнозування тромботичних ускладнень у хворих з гострим інфарктом міокарда та супутнім цукровим діабетом 2 типу в залежності від рівня інгібітору тканинного активатора плазминогену
Authors: Заїкіна, Тетяна Сергіївна
Issue Date: Apr-2013
Citation: Заїкіна Т. С. Прогнозування тромботичних ускладнень у хворих з гострим інфарктом міокарда та супутнім цукровим діабетом 2 типу в залежності від рівня інгібітору тканинного активатора плазминогену / Т. С. Заїкіна // Щорічні терапевтичні читання: Лікувально-діагностичні технології сучасної терапії : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті академіка Л. Т. Малої, 25-26 квітня 2013 р., Харків / ДУ Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України, Харківський національний медичний університет [та ін.]. – Харків, 2013. – С. 115.
Abstract: У хворих з низьким рівнем інгібітора тканинного активатора плазміногена була достовірно вищою частота розвитку тромботичних ускладнень (r = 0,72, p = 0,02), таких як тромбоемболія гілок легеневої артерії, повторного інфаркту міокарда. Висновки. У хворих з гострим інфарктом міокарда необхідно досліджувати рівень інгібітора тканинного активатора плазміногена РАІ-1 з метою обрання адекватної антикоагулянтної терапії для попередження фатальних та нефатальних ускладнень гострого інфаркта міокарда у хворих з супутнім цукровим діабетом 2 типу.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3337
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Заикина тези.doc23,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.