Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3233
Title: Невідкладні стани при цукровому діабеті. Коматозні стани при цукровому діабеті
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Боброннікова, Леся Романівна
Ільченко, Ірина Анатоліївна
Моїсеєнко, Тетяна Анатоліївна
Цівенко, Оксана Іванівна
Кривоносова, Олена Михайлівна
Александрова, Надія Костянтинівна
Котовщикова, Наталя Миколіївна
Федоров, Володимир Олександрович
Лахно, Ольга Вікторівна
Янкевич, Олександр Олександрович
Філоненко, Марина Вячеславівна
Keywords: цукровий діабет 1 типу
цукровий діабет 2 типу
Кетоацидотична кома
Гіперосмолярна кома
Issue Date: 2012
Citation: Невідкладні стани при цукровому діабеті. Коматозні стани при цукровому діабеті : методичні вказівки для студентів. - Харків, 2012. - 21 с.
Abstract: Методичні вказівки створені з урахуванням вимог кредитно-модульної системи Болонського процесу згідно з навчальним планом вивчення дисципліни «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» (модуль 1) підготовки лікарів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». Тема № 4 «Невідкладні стани при цукровому діабеті. Коматозні стани при цукровому діабеті». У методічних вказівках сформульовані конкретні цілі, які мають бути досягнуті студентами при умові виконання цільових завдань і набуття певних практичних навичок з ендокринології. До кожної теми заняття складений план освоєння навчального матеріалу, алгоритми (протоколи) обстеження, постановки діагнозу, лікування, профілактики захворювань, відповідно до стандартів доказової медицини. Методичні вказівки містять клінічні завдання, які складені у формі тестових питань та ситуаційних завдань проблемно-пошукового характеру.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3233
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Невідкладні стани за цукрового діабету..pdf398,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.