Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3214
Title: Антитиреоїдні антитіла у розвитку ендогенної інтоксикації при пептичній виразці дванадцятипалої кишки у хворих на автоімунний тиреоїдит
Authors: Залюбовська, Олена Іллівна
Issue Date: Mar-2013
Citation: Залюбовська О. І. Антитиреоїдні антитіла у розвитку ендогенної інтоксикації при пептичній виразці дванадцятипалої кишки у хворих на автоімунний тиреоїдит / О. І. Залюбовська // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Дванадцяті Данилевські читання) : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 14-15 березня 2013 р.) / ДУ Ін-т проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України, Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України [та ін.]. – Харків, 2013. – С. 50.
Abstract: У розвитку синдрому ендогенної інтоксикації, що розвивається більше ніж у половини хворих на пептичну виразку дванадцатипалої кишки в поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом, суттєва роль належить антитілам до тиреопероксидази та тиреоглобуліну, які індукують надлишкове утворення продуктів ліпопероксидації, що в цілому сприяє накопиченню токсичного (МСМ254) та катаболічного (МСМ280) (пулів ендотоксинів та потребує призначення лікарських препаратів дезінтоксикаціонної дії.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3214
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Залюбовська.doc27,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.