Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3201
Title: Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Боброннікова, Леся Романівна
Цівенко, Оксана Іванівна
Моїсеєнко, Тетяна Анатоліївна
Ільченко, Ірина Анатоліївна
Котовщикова, Наталя Миколаївна
Лахно, Ольга Вікторівна
Кривоносова, Олена Михайлівна
Федоров, Володимир Олександрович
Александрова, Надія Костянтинівна
Янкевич, Олександр Олександрович
Філоненко, Марина Вячеславівна
Keywords: Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
стравохід
шлунок
Issue Date: 2012
Citation: Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба : методичні вказівки для студентів. - Харків, 2012. - 22 с.
Abstract: Методичні вказівки створені з урахуванням вимог кредитно-модульної системи Болонського процесу згідно з навчальним планом вивчення дисципліни «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення» (модуль 2) підготовки лікарів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». Тема № 11«Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба». У методічних вказівках сформульовані конкретні цілі, які мають бути досягнуті студентами при умові виконання цільових завдань і набуття певних практичних навичок з гастроентерології. До кожної теми заняття складений план освоєння навчального матеріалу, алгоритми (протоколи) обстеження, постановки діагнозу, лікування, профілактики захворювань, відповідно до стандартів доказової медицини. Методичні вказівки містять клінічні завдання, які складені у формі тестових питань та ситуаційних завдань проблемно-пошукового характеру.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3201
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.pdf389,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.