Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3183
Title: Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та 12-ти палої кишки
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Боброннікова, Леся Романівна
Цівенко, Оксана Іванівна
Моїсеєнко, Тетяна Анатоліївна
Ільченко, Ірина Анатоліївна
Кривоносова, Олена Михайлівна
Лахно, Ольга Вікторівна
Федоров, Володимир Олександрович
Котовщикова, Наталя Миколаївна
Александрова, Надія Костянтинівна
Янкевич, Олександр Олександрович
Філоненко, Марина Вячеславівна
Keywords: виразкова хвороба
шлунок
дванадцятипала кішка
Issue Date: 2012
Citation: Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та 12-ти палої кишки : методичні вказівки для студентів. - Харків, 2012. - 34 с.
Abstract: Методичні вказівки створені з урахуванням вимог кредитно-модульної системи Болонського процесу згідно з навчальним планом вивчення дисципліни «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення» (модуль 2) підготовки лікарів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». Тема № 4. «Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунка та 12-ти палої кишки». У методічних вказівках сформульовані конкретні цілі, які мають бути досягнуті студентами при умові виконання цільових завдань і набуття певних практичних навичок з гастроентерології. До кожної теми заняття складений план освоєння навчального матеріалу, алгоритми (протоколи) обстеження, постановки діагнозу, лікування, профілактики захворювань, відповідно до стандартів доказової медицини. Методичні вказівки містять клінічні завдання, які складені у формі тестових питань та ситуаційних завдань проблемно-пошукового характеру.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3183
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.