Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3131
Title: Зв'язок фактора некрозу пухлин-α з показниками вуглеводного обміну у хворих з коморбідною патологією
Authors: Огнєва, Олена Валентинівна
Keywords: фактор некрозу пухлин-α
коморбідна патологія
вуглеводний обмін
Issue Date: 2013
Citation: Огнєва О. В. Зв'язок фактора некрозу пухлин-α з показниками вуглеводного обміну у хворих з коморбідною патологією / О. В. Огнєва // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Дванадцяті Данилевські читання) : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 14-15 березня 2013 р.) / ДУ Ін-т проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України, Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України [та ін.]. – Харків, 2013. – С. 103.
Abstract: Надлишок жирової тканини в абдомінальній області відіграє важливу роль в розвитку та прогресуванні інсулінорезистентності (ІР), цукрового діабету (ЦД) 2 типу та пов'язаних з ним метаболічних порушень, зокрема, в розвитку та прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП).
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3131
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗВ'ЯЗОК ФАКТОРА НЕКРОЗУ ПУХЛИН-α.pdf184,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.