Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2889
Title: Вплив рівня інгібітора тканинного активатора плазміногена на перебіг гострого інфаркта міокарда у хворих з супутнім цукровим діабетом 2 типу
Authors: Заїкіна, Тетяна Сергіївна
Issue Date: Jan-2013
Publisher: ХНМУ
Citation: Заїкіна Т.С. Вплив рівня інгібітора тканинного активатора плазміногена на перебіг гострого інфаркта міокарда у хворих з супутнім цукровим діабетом 2 типу / Т.С. Заїкіна // Медицина третього тисячоліття: зб. тез міжвуз. конф. молодих вчених та студентів, Харків, 15-16 січня 2013 р. / Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2013. – С. 84.
Abstract: У хворих з гострим інфарктом міокарда необхідно досліджувати маркер інсулінорезистентності (інгібітор тканинного активатора плазміногена РАІ-1) з метою обрання адекватної антикоагулянтної терапії для попередження фатальних та нефатальних ускладнень гострого інфаркта міокарда у хворих з супутнім цукровим діабетом 2 типу. Вищезазначене дозволить покращити діагностику та оптимізувати терапію хворих на гострий інфаркт міокарда з супутнім цукровим діабетом 2 типу.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2889
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Терапия Заикина.doc30,43 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.