Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/27231
Title: Ортопедичне лікування пацієнтів із частковою втратою зубів бюгельними протезами у сучасній клініці ортопедичної стоматології. Способи фіксації бюгельних протезів
Authors: Янішен, І.В.
Томілін, В.Г.
Дюдіна, І.Л.
Кричка, Н.В.
Перешивайлова, І.О.
Сідорова, О.В.
Keywords: дефекти зубних рядів
часткова втрата зубів
бюгельні протези
способи фіксації
МР2020
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний медичний університет
Citation: Ортопедичне лікування пацієнтів із частковою втратою зубів бюгельними протезами у сучасній клініці ортопедичної стоматології. Способи фіксації бюгельних протезів : методичні вказівки для студентів та лікарів-інтернів / упоряд.: І. В. Янішен, В. Г. Томілін, І. Л. Дюдіна [та ін.]. – Харків : ХНМУ, 2020. – 48 с.
Abstract: Розробка і створення нових систем протезування зубів, які б сприя-ли поліпшенню якості життя і скороченню терміну реабілітації стомато-логічних пацієнтів на даний час залишається досить актуальною. Бюгельне протезування – досить прогресивний вид протезування, що має ряд як переваг, так і недоліків. Використання різноманітних мето-дів фіксації даних зубних конструкцій спрямовано на вирішення проблем усунення недоліків, пов'язаних з естетикою, якісним розподілом жувального навантаження та адаптації до даного виду протезування.
Description: Затверджено Вченою радою ХНМУ. Протокол № 3 від 20.05.2020.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/27231
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра ортопедичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Янішен Ортопедичне лікування.pdf2,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.